اکانت شخصی پرمیوم Blinkist

تومان50,000تومان109,000

اکانت کرکی نمیباشد و  یک اکانت شخصی برای شما ساخته و ارسال میشود.

شما اجازه تغییر تمامی مشخصات اکانت را دارید.

اکانت اختصاصی و شخصی برای شما است

برای تمدید باید اکانت جدید ساخته شود

دلیل بازگشت وجه