قوانین میدنایت شاپ

مجموعه میدنایت شاپ تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.

1. استفاده شما از سرویس های میدنایت شاپ به منزله موافقت شما با این قوانین میباشد.

2. کاربران باید از سرویسی که خریداری میکنند. اطلاعات کافی درمورد نحوه ی استفاده و کار با سرویس را داشته باشند و میدنایت شاپ موظف به آموزش استفاده از سرویس نمیباشد.

3- درصورت استفاده از سرویس های اشتراکی و کرکی میدنایت شاپ مسئولیتی در قبال حفظ اطلاعات وارد شده شما داخل سرویس مذکور ندارد و کاربران باید هوشیار باشند اطلاعات مهمی وارد نکنند. چرا که که اکانت ها به صورت اشتراکی هستند.

4- هرگونه عدم توانایی استفاده از سرویس تهیه شده به دلیل مشکلات و محدودیت های اینترنتی جز مسئولیت های میدنایت شاپ نمیباشد و قبل از تهیه سرویس مذکور باید از این موارد اطمینان حاصل بفرمایید سپس به خرید اقدام کنید.

5- درصورتی بابت اشتراک تهیه شده مشکلی پیش آید درمدت ضمانت اشتراک شما, درصورت امکان تعویض و در غیراینصورت باقی مانده اشتراک شما محاسبه و بازگشت میخورد.

6- میدنایت شاپ مسئولیتی در قبال از بین رفتن اطلاعات شما در اکانت های اشتراکی ندارد.

7- تحویل سفارشات تا 36 ساعت امکان دارد به طول بی انجامد.

8. در زمان ثبت سفارش از استفاده از مشخصات غیر واقعی خودداری کنید درغیر اینصورت میدنایت شاپ حق عدم سرویس دهی به شما را برای خود محفوظ نگه میدارد.

9- میدنایت شاپ هیچگونه سرویس تغییر ایپی عرضه و یا معرفی نمیکند.

10. کنسلی سفارش بعد از ارسال سفارش امکان پذیر نمیباشد. و درصورتی که سفارش شما ارسال نشده باشد هزینه ثبت سفارش فقط به شماره کارتی که با آن ثبت سفارش شده است برگشت میخورد.