شارژ اکانت شخصی شما در Turnitin – برسی سرقت ادبی

تومان179,000تومان279,000

اشتراک این سایت روی ایمیل شخصی شما فعال میشود و کرک شده نمیباشد.
شما امکان تغییر مشخصات رو دارید.
تا روز آخر اشتراک پشتیبانی انجام میشود.
فعال سازی اشتراک روی ایمیلی که در فرایند خرید وارد میکنید انجام میشود.
این اشتراک برای بررسی پلجریزم میباشد و برای Ai detector میتوانید از این صفحه اقدام کنید

دلیل بازگشت وجه